ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน้า 1 - หน้า 5
หน้า 6 - หน้า 10
หน้า 11 - หน้า 15
หน้า 16 - หน้า 20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครใหม่
หน้า 1 - หน้า 4
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
หน้า 1 - หน้า 5
หน้า 6 - หน้า 10

ตารางสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศการซื้ออุปกรณ์นักเรียน

ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน

ประมวลภาพกิจกรรม

DDN Inside

โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี 56"  
โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี 56" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 จัดโดยศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖  
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่าย “ภาษาประจำวัน วัฒนธรรมประจำชาติ“  
ค่าย “ภาษาประจำวัน วัฒนธรรมประจำชาติ“
การประชุมศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี   
การประชุมศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี
โครงการขยายผลอบรม เรื่อง Making Testing More Effective  
โครงการขยายผลอบรม เรื่อง Making Testing More Effective
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนครั้งที่ 6   
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนครั้งที่ 6 คัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออก

สนุกเรียน-สนุกรู้

แฟนเพจโรงเรียนดัดดรุณี

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: free.editdns.net, Control by : Admin
 

Back to Top